Best bekeken in 1024x768

Politiemannen stelden 5 x 8 avonturen te boek

 

Bron :  De Volkskrant
Editie :   15 oktober 1959
Tekst :  onbekend
Foto :   
Uit :  (Documentatiemap Populaire Auteurs : AC Baantjer jaargang 1988 N.B.L.C.)

 

Amsterdam, 14 okt. - Zes laar lang hebben de politiemannen Ap Baantjer en Rinus van Dijk in de met mobilofoon uitgeruste auto's van de Amsterdamse politie de hoofdstad doorkruist. Het tweetal kwam in die zes jaar voor de vreemdste situatie te staan. Al de ervaringen, die het koppel bij de zwerftochten door de stad heeft opgedaan, zijn terug te vinden in het boek dat de titel 'Vijf maal acht grijpt in' zal dragen en door de Wereldbibliotheek in november zal worden uitgebracht.

 

De politiemannen hebben het boek samen geschreven maar op de omslag ontbreken de namen van de auteurs. Ze zijn samengevoegd : A.C.M. Baantjer en M van Dijk werd kortweg A.C.M. Baandijk. Het heeft nooit in de bedoeling gelegen om van de veelheid van ervaringen een gerecht samen te stellen, dat licht verteerbaar en smaakvol aan de lezer wordt opgediend. De politiemannen hadden, alleen voor de liefhebberij, aantekeningen gemaakt van de spectaculairste gevallen, die nooit in de fantasie van de schrijver zouden kunnen ontstaan. Vijf jaar geleden was er zoveel kopij dat ze besloten een boek uit te geven. De Wereldbibliotheek was direct enthousiast. Het manuscript werd voorgelegd aan de toenmalige hoofdcommissaris H. Kaasjager.

 


'Kostelijk boek van een koppel'


 

Eerst onder het bewind van de huidige hoofdcommissaris kwam echter de toestemming om het boek uit te geven.
Het wel en wee van de Amsterdammers wordt de lezer op het puntje van de tong gelegd. Het boek is zo opgezet, dat de lezer in verbeelding als passagier in de politiewagen meerijdt en op dezelfde wijze met de vreemdste situaties wordt geconfronteerd als de politiemannen van 5x8, die in het meer dan tienjarig bestaan van de radio-autodienst tienduizenden verzoeken om assistentie inwilligden. De lezer zal gespannen meerijden bij een wilde achtervolging, geplaatst worden voor haast onoplosbare problemen en genieten van de milde humor, die de Amsterdammer in bijna iedere situatie rondstrooit.
De lezer zal ook gaan begrijpen dat politiemannen boos worden wanneer een vechtersbaas tot 2 maand gevangenisstraf wordt veroordeeld als de agent, die de veroordeelde 'ontmoette' een half jaar met een beenfractuur plat op bed moet liggen. Dit overkwam hoofdagent M. van Dijk, die nog steeds in een der glanzende zwarte auto;s met de bekende driehoek door de stad kruist. De heer Baantjer is reeds enige jaren rechercheur aan het bureau Warmoesstraat. Hij sloot onlangs het onderzoek af in de moordzaak 'Magere Josje".